به گزارش خزر، دکتر محمدعلی نجفی، استاندار سابق گیلان و فعلی البرز از غرفه پایگاه خبری تحلیلی خزرآنلاین در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و رسانه های دیجیتال بازدید نمود.    

به گزارش خزر، دکتر محمدعلی نجفی، استاندار سابق گیلان و فعلی البرز از غرفه پایگاه خبری تحلیلی خزرآنلاین در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و رسانه های دیجیتال بازدید نمود.

 

http://uupload.ir/files/sjj_img_4375.jpg

http://uupload.ir/files/dv3_img_4378.jpg

http://uupload.ir/files/v1sf_img_4393.jpg

http://uupload.ir/files/6y_img_4405.jpg

http://uupload.ir/files/g7a7_img_4406.jpg

http://uupload.ir/files/uslx_img_4429.jpg

http://uupload.ir/files/ewil_img_4442.jpg

http://uupload.ir/files/64g_img_4451.jpg

http://uupload.ir/files/09w2_img_4452.jpg