به گزارش خزر، دکتر حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی در پاسخ به خبرنگار خزرآنلاین در حاشیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و رسانه های دیجیتال تهران در خصوص استفاده از عنوان “بین المللی” در نام بیمارستان خصوصی قائم رشت و اینکه آیا وزارت بهداشت چنین مجوزی به بیمارستانی ارائه میکند […]

به گزارش خزر، دکتر حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی در پاسخ به خبرنگار خزرآنلاین در حاشیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و رسانه های دیجیتال تهران در خصوص استفاده از عنوان “بین المللی” در نام بیمارستان خصوصی قائم رشت و اینکه آیا وزارت بهداشت چنین مجوزی به بیمارستانی ارائه میکند یا خیر، گفت: بیمارستان ها تنها می توانند از عنوانی استفاده کنند که در پروانه آنها ثبت شده است.

گفتنی است نظارت بر این موارد بر عهده اعتبار بخشی دانشگاه بوده که تخطی از قوانین به خصوص مغایرات عنوان با پروانه اعطا شده، ممکن است تنزل گرید بیمارستان به مرتبه پایین تر را به همراه داشته باشد.

http://uupload.ir/files/58qw_img_4142.jpg

وی در خصوص وضعیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان اظهار داشت: قریب به اتفاق بیمارستان های کشور با تعرفه دولتی تراز مثبت دارند. شاید بیش از وقت وزیر بهداشت و معاونین صرف مطالبات می شود که این زمان می تواند در زمینه های بهتری مورد استفاده قرار گیرد اما امیدواریم به زودی مشکلات حل شود تا بتوانیم از شرمندگی دوستانمان بیرون بیاییم.