به گزارش خزر، محمدرضا تابش عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار در گفت‌وگویی،با بیان اینکه اخیراً مقام معظم رهبری بخشی از مسائل مربوط به مؤسسات مالی و اعتباری را به سران سه قوه ارجاع داده بودند، گفت: اخیراً سران سه قوه با محوریت حل مشکل سپرده‌گذاران کاسپین جلسه‌ای داشتند. وی با […]

به گزارش خزر، محمدرضا تابش عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار در گفت‌وگویی،با بیان اینکه اخیراً مقام معظم رهبری بخشی از مسائل مربوط به مؤسسات مالی و اعتباری را به سران سه قوه ارجاع داده بودند، گفت: اخیراً سران سه قوه با محوریت حل مشکل سپرده‌گذاران کاسپین جلسه‌ای داشتند.

وی با ابراز اینکه در جلسه سران قوا تصمیم گرفته شده بود تا سقف 100 میلیون پول سپرده گذاران پرداخت شود، ادامه داد: با مجوز شرعی که سران قوا گرفته‌اند مقرر شده تا سقف 200 میلیون پول سپرده‌گذاران پرداخت شود.

نماینده مردم اردکان در مجلس با تصریح به اینکه با شکایت برخی از سپرده‌گذاران به قوه قضائیه منابع مالی مؤسسات مالی که دچار مشکل شده‌اند توقیف شده و امکان پرداخت این 200 میلیون‌ها امکان ندارد، اظهار داشت: مقرر شده که لیست حساب‌های مؤسسات مالی به قوه قضائیه اعلام شود تا قوه قضائیه حکم به رفع توقیف اموال مؤسسات مالی بدهد تا پول سپرده‌گذاران تا سقف 200 میلیون مسترد شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اعلام اینکه با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه هیئتی مرکب از هیئت تصفیه مؤسسه مالی فرشتگان، هیئت مدیره کاسپین، یک نماینده مجلس، یک نماینده از دادستانی کل کشور، رئیس دادسرای مالی (آقای پسندیده) و  معاون نظارت بانک مرکزی برای حل مشکل سپرده گذاران تشکیل شده است، اضافه کرد: این هیئت قرار است وضعیت بدهی‌ها به سپرده گذاران و اموال مؤسسه مالی فرشتگان را که قرار است به مؤسسه مالی کاسپین برای پرداخت پول سپرده‌گذاران واگذار شود مشخص کند.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با اعلام اینکه اولین جلسه این هیئت تشکیل و در آن جلسه به سه تصمیم رسیده شد، افزود: اولین تصمیم این بوده که اموالی که در  قیمت‌گذاری‌های انجام‌شده بین مؤسسات مالی فرشتگان و کاسپین  توافق طرفینی حاصل شده است نقل و انتقال آنها انجام شود تا این مورد یکی از مبناهای تصفیه پول سپرده‌گذاران باشد.

تابش با بیان اینکه در بخشی از اموال، توافقی بر سر قیمت  بین دو مؤسسه مالی کاسپین و  فرشتگان وجود ندارد که بر مبنای تصمیم دوم مقرر شده صورت این اموال آورده شود تا در هیئتی که تشکیل شده تعیین تکلیف شوند.

وی تصریح کرد: برخی از سپرده‌گذاران نیز حاضر هستند برخی از اموال مؤسسات مالی فرشتگان و کاسپین را به‌صورت تهاتری و با قیمت بالاتر از نرخ تعیین‌شده بردارند که در تصمیم سومی که گرفته شده مقرر شده لیست این اموال نیز آورده شود تا تعیین تکلیف شوند.

نماینده مردم اردکان در مجلس از برگزاری جلسه دوم هیئت تشکیل‌شده درباره حل مشکل سپرده گذاران کاسپین در هفته آینده خبر داد. /تسنیم