به گزارش خزر، دکتر مسعود نصرتي در اولين نشست خبري گفت بودجه نقدي و غير نقدي شهرداري در سال گذشته ??? ميليارد بوده و با اين بودجه بايد چند سال طول بکشد تا اين بدهي پرداخت شود‌. وي اظهار کرد با اوضاع و احوال فعلي نيز بايد ?? ميليارد تومان تهيه و بين پرسنل توزيع […]

به گزارش خزر، دکتر مسعود نصرتي در اولين نشست خبري گفت بودجه نقدي و غير نقدي شهرداري در سال گذشته ??? ميليارد بوده و با اين بودجه بايد چند سال طول بکشد تا اين بدهي پرداخت شود‌.

http://uupload.ir/files/nwfc_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B3-%DB%B0%DB%B1.jpg

وي اظهار کرد با اوضاع و احوال فعلي نيز بايد ?? ميليارد تومان تهيه و بين پرسنل توزيع کنيم که تصميم گرفتيم وسط ماه حقوق و آخر ماه اضافه کار را پرداخت کنيم. که پرسنل به تصميمات شهرداري بخاطر پيشينه اش اطمينان ندارند.

شهردار رشت ادامه داد بازنگري و تغيير سياست را مد نظر داريم چون کارنامه فعلي مناسب نيست و بايد صنعت گردشگري را در رشت رشد و مهيا کنيم چون صنعت گردشگري باعث رونق اقتصاد و اشتغال مي شود‌.

http://uupload.ir/files/23z6_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B0-%DB%B4%DB%B8-%DB%B3%DB%B3.jpg

شهردار رشت به پياده رو فرهنگي اشاره و اضافه کرد ما نياز به زيرساخت داريم چون با ايجاد پياده رو، به خيابانهاي جايگزين نيز احتياج داريم تا بجاي ?? دقيقه ترافيک دچار ?? دقيقه ترافيک نشويم و بابت اين امر نياز به زيرساخت و همچنين حمل و نقل عمومي داريم.

نصرتي به امضاي ساخت يک هتل پنج نيز اشاره و گفت بايد شرايطي فراهم شود تا سرمايه گذار رغبت کند تا در اين شهر سرمايه گذاري کند.

وي به معضل زباله سروان نيز اشاره و گفت اين يک معضل ?? ساله است که هم‌اکنون روزانه ???? تن زباله آنجا تخلبه مي شود که ??? تن مربوط به رشت است.

http://uupload.ir/files/jwzv_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B9-%DB%B1%DB%B0.jpg

شهردار رشت يادآور شد در اين راستا قرارداد زباله سوز اصلاح و به وزارت کشور ارسال شد که ?? ميليارد تومان بودجه براي آن اختصاص يافته و همچنبن تصويب کرديم که کارخانه آسفالت سازي بجايي برسد که علاوه بر تامبن نياز رشت، به شهرهاي همجوار نيز آسفالت به فروش برسد.

شهر دار رشت افزود افرادي ?? مبايعه نامه را در زمانهاي مختلف با ما امضا کردند که املاکشان دراختيار ما نيست و هم اينک به آنها احتياج نداريم و ‌تقاضا داريم‌که به ما مراجعه نکنند واگر مي خواهند مي توانند ملکشان را بفروشند.

شهردار رشت اظهار کرد مديران، پرسنل، روساي قسمتهاي مختلف شهرداري محترم هستند اما از آنان برنامه خواسته شده و بايد پاي کار باشند و شرايطي را فراهم کنند که اطمينان مردم به ما زياد شود تا مشکلات موجود را مرتفع کنيم.

http://uupload.ir/files/br2a_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B9-%DB%B1%DB%B4.jpg

دکتر نصرتي افزود ما در خط قرمزهاي حوزه شورا ورود نمي کنيم و شورا نيز در خط قرمز شهرداري ورود نخواهد کرد و با هم مشکلات را حل و با هم‌کار مي کنيم و در اين راستا، شايسته سالاري و روزي ?? ساعت کار براي ما ملاک است.

شهردار رشت در برخورد مسئولان شهرداري با اصحاب رسانه نيز اشاره کرد و گفت در اين راستا بازنگري خواهيم‌کرد و برنامه هايي براي تفاوت در جايگاه رسانه دارم.

 

http://uupload.ir/files/qe8b_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B3-%DB%B0%DB%B5.jpg

http://uupload.ir/files/qs72_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B3-%DB%B1%DB%B5.jpg

http://uupload.ir/files/9yzv_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B3-%DB%B1%DB%B8.jpg

http://uupload.ir/files/4kch_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B3-%DB%B2%DB%B3.jpg

http://uupload.ir/files/09k2_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B3-%DB%B4%DB%B5.jpg

http://uupload.ir/files/hj1y_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B3-%DB%B4%DB%B8.jpg

http://uupload.ir/files/wekd_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B3-%DB%B5%DB%B6.jpg

http://uupload.ir/files/i71_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B3-%DB%B5%DB%B9.jpg

http://uupload.ir/files/fi04_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B8-%DB%B2%DB%B2.jpg

http://uupload.ir/files/weq0_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B8-%DB%B2%DB%B5.jpg

http://uupload.ir/files/gilx_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B8-%DB%B2%DB%B7.jpg

http://uupload.ir/files/65sx_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B8-%DB%B3%DB%B0.jpg

http://uupload.ir/files/rq0z_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B8-%DB%B3%DB%B9.jpg

http://uupload.ir/files/v3cq_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B8-%DB%B4%DB%B1.jpg

http://uupload.ir/files/vkhl_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B8-%DB%B4%DB%B4.jpg

http://uupload.ir/files/4w32_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B8-%DB%B4%DB%B5.jpg

http://uupload.ir/files/b8t5_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B8-%DB%B4%DB%B7.jpg

http://uupload.ir/files/vhri_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B8-%DB%B5%DB%B2.jpg

http://uupload.ir/files/xip1_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B8-%DB%B5%DB%B7.jpg

http://uupload.ir/files/jwzv_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B9-%DB%B1%DB%B0.jpg

http://uupload.ir/files/br2a_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B9-%DB%B1%DB%B4.jpg

http://uupload.ir/files/cnrt_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B9-%DB%B2%DB%B0.jpg