به گزارش خزر، محمد صادق حسنی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی چندی پیش با انتقاد شدید از مدیرکل ورزش و جوانان گیلان وی را باعث شرمندگی خود در بین ورزشکاران دانست و گفت رهنما هیات های ورزشی را همچون گوشت قربانی در اختیار دو نماینده دیگر رشت قرار داده است. این اظهارات حسنی […]

به گزارش خزر، محمد صادق حسنی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی چندی پیش با انتقاد شدید از مدیرکل ورزش و جوانان گیلان وی را باعث شرمندگی خود در بین ورزشکاران دانست و گفت رهنما هیات های ورزشی را همچون گوشت قربانی در اختیار دو نماینده دیگر رشت قرار داده است. این اظهارات حسنی در حالی مطرح شد که تقریباً یک سال پیش، حسنی در دیدار صمیمانه ای که با مسعود رهنما مدیر کل ورزش و جوانان گیلان در حضور کارکنان اداره ورزش و جوانان شهرستان، مدیران ورزش و جوانان بخش ها و تمامی روسا و نواب رئیس هییت های ورزشی شهرستان رشت برگزار شده بود، مسعود رهنما را از سرمایه های ملی استان نام برده بود.

محمد صادق حسنی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در آبان سال ۱۳۹۵ گفته بود: استاد رهنما سرمایه ملی ورزش استان هستند و همه ما وظیفه داریم همراه و همگام ایشان در اجرای برنامه های توسعه ای ورزش گیلان و شهرستان رشت باشیم. (در اینجا)

وی پس از گذشت یکسال اینبار در مقابل رهنما قرار گرفت و گفت: رهنما از دوستان خود غافل و بی‌توجه شده است و ورزش استان را برهم ریخته است. ورزش استان با مدیریت رهنما سیاسی شده و من انتقاد بسیار شدیدی نسبت به نحوه مدیریت وی دارم. (در اینجا)

شاید پاسخ این سوال که رهنما چگونه در قریب به یک سال از یک سرمایه استانی تبدیل به عامل شرمندگی شده است را بتوان در سوال دیگری اما این بار از نماینده رشت، جستجو کرد. نماینده رشت ابتدا به این سوال پاسخ دهد که رهنما از دوستان خود غافل شده است یا از دوستان ایشان؟! چگونه رهنما که تا یک سال پیش سرمایه ای ملی بوده تبدیل به عامل شرمندگی شده است؟ قابل تامل آن که در این یک سال تغییراتی که در راس هیات های استان به وقوع پیوسته، کمتر از انگشتان دست بوده است و عملا نمی توان سهم خواهی دو نماینده دیگر رشت را عامل افول رهنما در منظر حسنی دانست!