به گزارش خزر، علیرغم آن که شهردار رشت اخیراً در اظهاراتی بر لزوم بازنگری در پیاده راه تاکید کرده است اما شورای پنجم در جلسه مشترک کمیسیون های توسعه و عمران و فرهنگی و اجتماعی شورا، به منظور بررسی سند باز آفرینی شهر رشت باز هم به سراغ شرکتی رفته است که نقش مشاور را […]

به گزارش خزر، علیرغم آن که شهردار رشت اخیراً در اظهاراتی بر لزوم بازنگری در پیاده راه تاکید کرده است اما شورای پنجم در جلسه مشترک کمیسیون های توسعه و عمران و فرهنگی و اجتماعی شورا، به منظور بررسی سند باز آفرینی شهر رشت باز هم به سراغ شرکتی رفته است که نقش مشاور را در طرح بازآفرینی شهر رشت که پیاده راه مرکزی یکی از فازهای آن بوده است، بر عهده داشته است!

در این نشست، قانعی، رییس هیات مدیره شرکت پلشیر در اظهاراتی جدید، بسیاری از کاستی های موجود درطرح پیاده راه را متوجه شرکت خود ندانست و گفت: طرح اجرا شده پیاده راه، طرحی نبود که ما به شهردار وقت پیشنهاد داده بودیم. قرار بود پیاده راه مکانی برای تعاملات اجتماعی باشد، اجرای گلخانه، فضای سبز و دور هم نشینی و کتابخانه و کافی شاپ و… برخی از طرح هایی بود که می باید در پیاده راه اجرا می شد ولی در عمل حذف گردید. همچنین قرار بود بخش زیادی از نور پیاده راه از نورپردازی ساختمان های میراثی میدان تامین شود ولی در عمل این اتفاق نیفتاد و نورپردازی به شرکت دیگری واگذار شد.

وی همچنین در پاسخ به انتقاد اعضای شورا پیرامون مصالح و کیفیت نامطلوب کف پوش ها و روشنایی پیاده راه هم گفت: بعد از مطالعه، در اجرا به مشکل برخوردیم، مصالح به ما اجبار می شد و در میانه راه، قرارداد شرکت فرنهاد به عنوان طراح فسخ و با شرکت دیگری قرارداد منعقد شد و در عمل طرح ارایه شده پل شیر به تمامی اجرا نگردید.

قانعی همچنین گفت: بعد از افتتاح پیاده راه، شرکت پل شیر غایب شد و همه تصمیم ها رادیکالی در یک موضوع ابلاغ می گشت. به همین دلیل آنچه پلشیر طراحی کرد با آنچه اجرا شد، در عمل بسیار متفاوت بود.

اگرچه بعد از رفتن ثابت قدم از شهرداری رشت، این نخستین باری است که رئیس هیات مدیره پلشیر چنین اظهاراتی را بر زبان می آورد اما این سوال به قوت خود باقی است که چه اصراری بر ادامه کار این شرکت در طرح بازآفرینی وجود دارد؟ حالا که به اذعان بسیاری از مردم و صاحبنظران از جمله اعضای شورای چهارم و برخی از همین اعضای شورای پنجم، پیاده راه رشت به خصوص در نوع مصالح مصرفی و نبود فضای سبز و سایبان و … با مشکلات جدی و عدیده روبرو است، چرا باید نام این شرکت غیربومی دوباره در شورای پنجم هم به سند بازآفرینی گره بخورد؟

هر اندازه هم که اظهارات رئیس هیات مدیره پلشیر در خصوص وجود برخی موانع منطبق بر واقعیت باشد، این سوال همچنان به قوت خود باقی است که چرا قانعی در زمان تصدی ثابت قدم بر راس شهرداری رشت علی رغم انتقادات گسترده و شائبه های فراوان آن روزها، لب به سخن نگشود؟

بهتر نیست شورای پنجم به جای آزموندن یک آزموده، از پتانسیل عظیم جوانان رشتی در قالب یک شرکت بومی آن هم از طریق برگزاری یک مناقصه عادلانه بهره ببرد؟