به گزارش خزر، در چند روز گذشته تصویری از یک قرارداد عجیب در اداره کل هواشناسی استان گیلان منتشر شد. بنا به آن چه در این تصویر آمده بود، یک طرف قرارداد اداره کل هواشناسی استان گیلان به مدیریت بهمن کمانگر و طرف دیگر قرارداد فردی به نام سیامک کمانگر است. قابل تامل آن که […]

به گزارش خزر، در چند روز گذشته تصویری از یک قرارداد عجیب در اداره کل هواشناسی استان گیلان منتشر شد. بنا به آن چه در این تصویر آمده بود، یک طرف قرارداد اداره کل هواشناسی استان گیلان به مدیریت بهمن کمانگر و طرف دیگر قرارداد فردی به نام سیامک کمانگر است. قابل تامل آن که نام پدر سیامک کمانگر در این قرارداد، بهمن عنوان شده است که این سوال را به ذهن متبادر می کند که آیا مدیرکل هواشناسی استان گیلان پای قرارداد اداره هواشناسی با فرزند خود را امضا کرده است؟! به عبارت دیگر فرزند آقای مدیرکل به صورت قراردادی مشغول به فعالیت در اداره تحت امر پدر خود شده است؟!

 

بهمن کمانگر مدیرکل هواشناسی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار خزرآنلاین در پاسخ به صحت و سقم این قرارداد و درستی یا نادرستی به کارگیری فرزندش در اداره تحت امر خود، میگوید: اصلاً جذبی وجود ندارد! هرگونه استخدام قدغن است! چطور فرزند من جذب شده است؟!

مدیرکل هواشناسی استان گیلان وقتی با تاکید خبرنگار خزرآنلاین مبنی بر اینکه منظور از جذب در این سوال نه استخدام رسمی بلکه هر نوع به کارگیری اعم از پیمانی یا قراردادی می باشد، مواجه می شود، می گوید: آیا می توانید به اداره کل بیاید تا بنده حضوری با شما صحبت کنم؟! پشت تلفن نمی شود! تشریف بیاورید همانجا صحبت کنیم!