به گزارش خزر، چندی پیش بود که صدایی گوشخراش خواب صبحگاهی ساکنان منطقه گلسار رشت را برآشفته کرد. عده ای با اره برقی به جان درختان کهنسال افتاده و پس از قطع، آن ها را تکه تکه کرده و به مکانی نامعلوم انتقال دادند. در طی این پروسه تقریباً یک ساعته، تماس های چندین باره […]

به گزارش خزر، چندی پیش بود که صدایی گوشخراش خواب صبحگاهی ساکنان منطقه گلسار رشت را برآشفته کرد. عده ای با اره برقی به جان درختان کهنسال افتاده و پس از قطع، آن ها را تکه تکه کرده و به مکانی نامعلوم انتقال دادند. در طی این پروسه تقریباً یک ساعته، تماس های چندین باره با اپراتور شهرداری منطقه یک برای جلوگیری از این موضوع بی نتیجه ماند تا درختان سر به فلک کشیده حیاط یکی از خانه های ویلایی بر اصلی گلسار که تداعی گر زیبایی های سال های نه چندان دور این خانه های قدیمی اما با صفا بودند، بعد از قطع و تکه تکه شدن به دست سودجویان، در سایه بی توجه ای مسئولان بار نیسان شده و راهی مقصدی نامعلوم شود.

 

حالا اما در حالی که هنوز حواشی معرفی شهردار منطقه یک توسط خودش به عنوان مدیر نمونه منطقه تحت امر خودش تمام نشده، انتشار تصاویری در فضای مجازی حکایت از قطع درختان در مقابل بیمارستان گلسار رشت دارد. فارغ از هرگونه پیشداوری، هنوز شهرداری منطقه یک واکنشی به این موضوع نشان نداده است تا حداقل علت اصلی قطع بخشی از درختان این منطقه مشخص شود. آیا این بار هم مسئول دفتر وقت شهردار منطقه یک به جای شهردار پای مجوز قطع درختان را امضا کرده است؟!