به گزارش خزر، شفافیت در عملکرد دستگاه های اجرایی دولتی یکی از مهمترین عوامل پیشگیری از بروز مفسده های مالی می باشد، همانطور که مقام معظم رهبری در قسمتی از تبیین نهمین مولفه سیاست های اقتصاد مقاومتی بر اهمیت شفاف سازی تاکید فرموده اند. در همین راستا مدیرمسئول خزرآنلاین طی نامه ای خطاب به مدیرکل […]

به گزارش خزر، شفافیت در عملکرد دستگاه های اجرایی دولتی یکی از مهمترین عوامل پیشگیری از بروز مفسده های مالی می باشد، همانطور که مقام معظم رهبری در قسمتی از تبیین نهمین مولفه سیاست های اقتصاد مقاومتی بر اهمیت شفاف سازی تاکید فرموده اند.

در همین راستا مدیرمسئول خزرآنلاین طی نامه ای خطاب به مدیرکل راه و شهرسازی استان گیلان (به استناد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در آن بیان گردیده هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد) از خاوری خواست تا ضمن ارائه لیست کاملی از پیمانکاران ساخت واحدهای مسکن مهر رشت به همراه نحوه انتخاب آنان رونوشتی از قرارداد منعقده با شرکت پارسابان تهران که 2640 واحد را در مسکن مهر رشت در دست تعهد دارد، را جهت انتشار در اختیار تحریریه خزر قرار داده و همچنین نحوه انتخاب این شرکت را به عنوان پیمانکار تشریح نماید. (تصویر زیر)

http://uupload.ir/files/5509_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B1%DB%B9_%DB%B1%DB%B0-%DB%B4%DB%B0-%DB%B1%DB%B7_(2).jpg

اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان اما در پاسخ به موارد درخواست شده طی نامه ای عنوان کرده است که:

1. لیست پیمانکاران مسکن مهر در کل استان در سایت اداره کل بارگزاری گردیده که قابل مشاهده می باشد.

در این خصوص باید گفت که تحریریه خزر علیرغم جستجو در سایت اداره کل راه و شهرسازی گیلان موفق به یافتن لیست پیمانکاران نشده است، مضافاً بر اینکه نحوه انتخاب پیمانکاران به همراه لیست آنان مورد تقاضا بوده که این مهم در نامه ارسالی توسط اداره کل راه و شهرسازی گیلان لحاظ نگردیده است.

2. راه و شهرسازی گیلان ضمن تایید اینکه شرکت پارسابان تهران پیمانکار 2640 واحد در مسکن مهر رشت بوده از ارائه قرارداد منعقده با این شرکت استنکاف ورزیده و در پاسخ به درخواست مدیر مسئول خزرآنلاین مبنی بر ارائه رونوشت از قرارداد و نحوه انتخاب این شرکت عنوان داشته که: نظر به نوع قرارداد که فی مابین تعاونی ها و شرکت سازنده مبادله گردیده امکان ارائه برای این اداره کل مقدور نمی باشد!

در این خصوص هم باید گفت اطلاعات قرارداد منعقده با شرکت پارسابان و همچنین نحوه انتخاب این شرکت به عنوان پیمانکار تعداد کثیری از واحدهای مسکن مهر رشت جزء مستثنیات قانون دسترسی به اطلاعات نمی باشد.

3. اداره کل راه و شهرسازی گیلان مدعی شده است که بر اساس ابلاغ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر ظرفیت کاری مجاز پیمانکاران بر اساس رتبه بندی مشخص گردیده که این مهم در پروژه های مسکن مهر کل کشور به دلیل غیرعمرانی بودن! پروژه ها لحاظ نگردیده است.

http://uupload.ir/files/v17g_2121.jpg

در پایان لازم به ذکر است از آنجاییکه به نظر می رسد پاسخ های ارائه شده توسط ادره کل راه و شهرسازی گیلان در مواردی همچون ارائه رونوشت از قرارداد منعقده با یک پیمانکار و همچنین نحوه انتخاب پیمانکاران مسکن مهر رشت در تناسب با سوالات طرح شده نبوده است پیگیری قضایی جهت ارائه پاسخ درخور و شایسته به عمل خواهد آمد.