به گزارش خزر،  ناپدری اهورای 2سال و نیمه پس از تجاوز به او با کوبیدن سر این کودک بی گناه به دیوار، او را به قتل رسانده است. مراسم یادبود اهورا قاسمی کودک ۳۱ ماهه قربانی کودآزاری فردا پنج شنبه ۲۷ مهرماه در مسجد آقا سیدمحمد باقر زیرده خُمام برگزار می‌شود.

به گزارش خزر،  ناپدری اهورای 2سال و نیمه پس از تجاوز به او با کوبیدن سر این کودک بی گناه به دیوار، او را به قتل رسانده است.

مراسم یادبود اهورا قاسمی کودک ۳۱ ماهه قربانی کودآزاری فردا پنج شنبه ۲۷ مهرماه در مسجد آقا سیدمحمد باقر زیرده خُمام برگزار می‌شود.