مصاحبه  پدر اهورا   اظهارات قاتل شیطان صفت اهورا و پرده برداری از جزییات جنایت   مصاحبه با مادر اهورا  

مصاحبه  پدر اهورا

 

اظهارات قاتل شیطان صفت اهورا و پرده برداری از جزییات جنایت

 

مصاحبه با مادر اهورا