به گزارش خزر، در نشست معرفی و شروع به کار طرح هوشمند سازی مدارس که با حضور مهندس مسرور، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و نمایندگانی از نهادهای همکار در اجرای این طرح پایلوت در سطح مدارس منطقه و نمایندگان شرکت مجری طرح از کشور استونی برگزار شد؛ مهندس مسرور با […]

به گزارش خزر، در نشست معرفی و شروع به کار طرح هوشمند سازی مدارس که با حضور مهندس مسرور، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و نمایندگانی از نهادهای همکار در اجرای این طرح پایلوت در سطح مدارس منطقه و نمایندگان شرکت مجری طرح از کشور استونی برگزار شد؛ مهندس مسرور با استقبال از اجرای این طرح در منطقه آزاد انزلی اظهار داشت: یکی از مهمترین اهداف این سازمان اجرای تمامی شاخص ها و خدمات دولت الکترونیک است و این مهم که در قرن بیست و یکم، فناوری اطلاعات نقش مهمی در بخش های مختلف زندگی آدمی به ویژه در زمینه دانش افزایی را بر عهده دارد، بهره گیری از ظرفیت های مدارس هوشمند می تواند در فرهنگ سازی استفاده صحیح و مفید از اینترنت برای اهداف علمی-آموزشی و پرورش دانش آموزان برای فعالیت و زندگی در عصر حاکمیت فناوری اطلاعات نقش موثری ایفا نماید.

براساس برنامه ریزی های انجام شده در فاز نخست، هوشمند سازی مدارس در قالب پروژه “School Os” از سوی شرکت استونیایی که از شرکت های پیشتاز در توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی سیستم های آموزشی می باشد این طرح را در اروپا و آسیای میانه اجرا کرده است و طرح هوشمند سازی مدارس در۲۰ مدرسه از مدارس منطقه آزاد انزلی به عنوان پایلوت و به صورت رایگان اجرا میشود.

بنابراین گزارش مدارس هوشمند رویکرد جدید آموزشی در کشورهای مختلف بوده و ایجاد بستری مناسب جهت رشد و تعالی سرمایه های فکری در جامعه و ارتقائ دانایی با بهره گیری از شیوه های نوین مهم ترین دغدغه نظام آموزشی و پرورشی است که با تلفیق فناوری اطلاعات و برنامه های درسی، تغییرات اساسی در فرآیند یاددهی و یادگیری ایجاد خواهد شد.

گفتنی است از مهم ترین نتایج اجرای طرح هوشمند سازی مدارس تغییر نقش معلم به عنوان راهنما و نه انتقال دهنده دانش، نقش دانش آموز به عنوان عضو فعال، خلاق، نقاد و مشارکت جو، به جای عضوی منفعل و مصرف کننده دانش و نظام ارزشیابی به صورت فرآیند محور نه نتیجه محور خواهد بود و در این میان خانواده ها با بهره گیری از توانمندیهای این سیستم آموزشی در جریان مسیر آموزشی فرزند خود قرار گرفته و با مدرسه ارتباط گسترده تری را تجربه خواهند کرد.

لازم بذکر است در این نشست که مدیران دستگاه های مشارکت کننده و مدیران شرکت استونیایی ، معاونین و مدیران سازمان حضور داشتند پس از جلسه از زیرساخت ها و امکانات منطقه و مدارس منتخب اجرای این طرح بازدید کردند.