به گزارش خزر، رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور در مراسم معارفه مدیر جدید مرکز اسناد و‌کتابخانه ملی گیلان گفت: گیلانیان آزاداندیش هستند و آزادانه تصمیم می گیرند. وی تصریح کرد: با توجه به سابقه یکصدساله کتابخانه ملی در رشت، این مکان زیبنده استان گیلان نیست و استانداری، شهردار، شورای رشت و نمایندگان باید […]

به گزارش خزر، رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور در مراسم معارفه مدیر جدید مرکز اسناد و‌کتابخانه ملی گیلان گفت: گیلانیان آزاداندیش هستند و آزادانه تصمیم می گیرند.

وی تصریح کرد: با توجه به سابقه یکصدساله کتابخانه ملی در رشت، این مکان زیبنده استان گیلان نیست و استانداری، شهردار، شورای رشت و نمایندگان باید توجه و نگاه ویژه ای به این مکان  داشته باشند.

مشاور رییس جمهور ادامه داد: سازمان اسناد پایگاه و مرکز ثقلی برای حفظ میراث فرهنگی جامعه است که با حفظ اسناد، منابع خطی و ایجاد فرصت برای  اندیشمندان است که یک جایی گردهم آیند‌.

http://uupload.ir/files/3pe0_0_(6)_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C.jpg

بروجردی اظهار داشت: کتابخانه جایی است که آموخته ها و یافته های دیگران را در ذهن خود پرورش دهیم و یکی از اهداف سازمان اسناد این است که اندیشمندان یافته های خود را به تجربه بگذارند.

وی به مدیر جدید این مرکز در گیلان اشاره و گفت: دکتر حساس خواه به دلیل متانت، درایت و وزانت قابل تحسین است.

احمدی پور معاون سیاسی و امنیتی استانداری گیلان نیز در این جلسه گفت: گیلان در همه ی موارد فرهنگی و سیاسی پرچمدار و پیشرو در کشور بوده و جز اولی هاست.

وی افزود: نهضت جنگل جز دو الی سه نهضت قرن معاصر است و در مشروطه نیز گیلان یکی از استانهای استراتژیک بود.

وی خاطرنشان کرد با توجه به شرایط آب و هوایی، اکثر بناهای تاریخی در گیلان از بین رفته و به همین دلیل باید روی آثار مکتوب بیشتر سرمایه گذاری کنیم.

محمدصادق حسنی نماینده مردم رشت نیز در این جلسه گفت: انتخاب خانم حساس خواه که یکی از اساتید دانسگاه و سیاسیون تاثیرگذار است را به فال نیک میگیریم و آرای بالای دکترروحانی در گیلان مدیون زحمات این افراد میدانیم.

http://uupload.ir/files/jj3o_0_(13)_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C.jpg

وی ادامه داد: طی ۴ سال گذشته از مدیریت استان راضی نیستم و توقع ما و استان گیلان از سیاسیون بیش از اینهاست.

وی در خاتمه تصریح کرد: امیدوارم به کتابخانه ملی که به شکل آثار باستانی درآمده است توجه ویژه ای شود!

جعفرزاده نماینده رشت در مجلس نیز در این مراسم بیان داشت: اتفاقات چند روز اخیر نشان داد که نسبت به برجام ظلم شده است. همه کسانی که به برجام بی لطفی  می کردند دیدند که رئیس جمهور بی خرد آمریکا اعلام کرد که برجام سر آمریکا را کلاه گذاشت. اما وفاق ملی و اتحادی که در کشور اتفاق افتاد همه جمع شدند و  از سپاه پاسداران حمایت کردند و از این حمایت نتیجه گرفتند. همه دیدیم که اگر بخواهیم با هم باشیم دشمنان ما نمیتوانند کاری کنند. همبستگی ما دشمنان ما را می تواند نابود کند.

http://uupload.ir/files/3p44_0_(11)_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87.jpg
وی با بیان این که همه ما داخل یک کشتی نشستیم و هرکس جای این کشتی را سوراخ کند همه غرق می شویم در ادامه خاطرنشان کرد: ایجاد این حس که فسادی در دولت وجود دارد به ضرر کشور است. ما با بعضی بگیر و ببندهایی که اتفاق می افتد مخالف هستیم. دستگیری فردی که ما به آن اعتقاد داریم در محل استانداری خطاست و من از دولت می خواهم جلوی این کارها را بگیرد. وی افزود: آقای روحانی شخصیتی است که دلش از خیلی شخصیت ها می سوزد . پس باید کمک کنیم این دولت موفق شود. برجام نشان داد که کارنامه مثبت و خوبی دارد اما متاسفانه بعضی ها بر طبلی می کوبند که با آن همه غرق می شوند. دولت به راهش خودش ادامه می دهد و ما مجلسیان از آن حمایت می کنیم.

نماینده رشت در ادامه  خطاب به رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت: خانم بروجردی امکانات حوزه اسناد ملی در حد شان استان ما نیست. کتابخانه ملی ما سالهای سال رها شده است. اسناد ما چه حفظ و چه نگهداریش دچار مشکل است. ثبت و ضبط شفاهی ما تقریبا تعطیل است و  از جنابعالی تقاضا داریم که به مرکز اسناد گیلان توجه ویژه کنید.

جعفرزاده در پایان سخنان خود گفت: هم ازمدیران قبلی ممنون هستم و برای مدیریت جدید که از اساتید برتر داشگاهی است آرزوی پیروزی و بهروزی می کنیم. امیدواریم هرچقدر در این کسوت هستند حمایت و کمکش کنید تا مرکز اسناد بتواند در کشور نمونه باشد. از من بهتر می دانید این اسناد مربوط به نسل های بعدی است و نسل های بعدی از ما بازخواست می کنند که چرا اسناد دوران شما نابود شد.

 

http://uupload.ir/files/20bl_0_(1).jpg

http://uupload.ir/files/fay_0_(2).jpg

http://uupload.ir/files/e6p9_0_(3).jpg

http://uupload.ir/files/5y34_0_(4).jpg

http://uupload.ir/files/5y34_0_(4).jpg

http://uupload.ir/files/d9vz_0_(5)_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AD%D8%B3%D9%86.jpg

http://uupload.ir/files/3pe0_0_(6)_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C.jpg

http://uupload.ir/files/qqwi_0_(7)_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%B4%D9%81%D9%82%DB%8C.jpg

http://uupload.ir/files/x052_0_(8)_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1.jpg

http://uupload.ir/files/eew6_0_(9).jpg

http://uupload.ir/files/twz_0_(10)_%DA%98%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87.jpg

http://uupload.ir/files/3p44_0_(11)_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87.jpg

http://uupload.ir/files/7ga2_0_(12).jpg

http://uupload.ir/files/jj3o_0_(13)_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C.jpg

http://uupload.ir/files/olt7_0_(14)_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C.jpg

http://uupload.ir/files/7rw6_0_(15).jpg