به گزارش خزر، «سید مهدی رجایی» با کسب بیشترین آرای موافق از سوی اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود به عنوان شهردار این شهر معرفی شد. در این انتخابات «سید مهدی رجایی» با کسب هفت رأی به عنوان شهردار شهر لنگرود انتخاب شد. گفتنی است سید مهدی رجایی پیش از این مشاور فرماندار لنگرود بود.

به گزارش خزر،

«سید مهدی رجایی» با کسب بیشترین آرای موافق از سوی اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود به عنوان شهردار این شهر معرفی شد.

در این انتخابات «سید مهدی رجایی» با کسب هفت رأی به عنوان شهردار شهر لنگرود انتخاب شد.

گفتنی است سید مهدی رجایی پیش از این مشاور فرماندار لنگرود بود.

شهردار لنگرود - کراپ‌شده