به گزارش خزر، محمدحسینی مجری مهاجرت کرده تلویزیون که این روزها در شبکه صدای آمریکا مشغول است، با هدف ایجاد اغتشاشات اجتماعی، کمپینی با عنوان «ری‌استارت» راه‌ انداخته است. هفته قبل اما برای نخستین بار ویدئویی از اقدام وندالیسمی و به آتش کشیدن و تعرض به درب مسجد جوادالائمه در شرق تهران توسط فریب خوردگان […]

به گزارش خزر، محمدحسینی مجری مهاجرت کرده تلویزیون که این روزها در شبکه صدای آمریکا مشغول است، با هدف ایجاد اغتشاشات اجتماعی، کمپینی با عنوان «ری‌استارت» راه‌ انداخته است.

هفته قبل اما برای نخستین بار ویدئویی از اقدام وندالیسمی و به آتش کشیدن و تعرض به درب مسجد جوادالائمه در شرق تهران توسط فریب خوردگان ری استارتی منتشر شد که بر اساس اعلام پلیس تهران بزرگ این افراد بازداشت شدند. فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه افراد دستگیر شده تفنگ های بادی و ساچمه ای به همراه داشته اند، گفت: صحبت هایی که با برخی از متهمان داشتیم اعلام کردند تحت تاثیر جوسازی یک شبکه ماهواره ای اقدام به این کار کردند.

حال اما گویا پای تاثیر یافتگان از این گروه شیطان پرستی به رشت هم باز شده است! متاسفانه همانطور که در این فیلم مشخص است، یکی از افراد که تحت تاثیر این گروه شیطان پرستی است، در شب با اسپری نام این گروه را بر روی دیوار نوشته و با مواد آتش زا اقدام به آتش زدن مسجدی در رشت می نماید.