به گزارش خزر، مراسم تشییع یک شهید هشت سال دفاع مقدس ظهر امروز با حضور پرشور مردم مومن و قدرشناس لنگرود، در این شهر برگزار شد. مراسم تشییع پیکر پاک این شهید گمنام از جلوی سپاه ناحیه لنگرود آغاز و در دانشکده پرستاری و پیراپزشکی لیلاکوه لنگرود به خاک سپرده شد. پیکر مطهر این شهید […]

به گزارش خزر، مراسم تشییع یک شهید هشت سال دفاع مقدس ظهر امروز با حضور پرشور مردم مومن و قدرشناس لنگرود، در این شهر برگزار شد.

مراسم تشییع پیکر پاک این شهید گمنام از جلوی سپاه ناحیه لنگرود آغاز و در دانشکده پرستاری و پیراپزشکی لیلاکوه لنگرود به خاک سپرده شد.

پیکر مطهر این شهید که سال 1362 در عملیات خیبر در سن 18 سالگی به فیض شهادت رسیده بود، در منطقه عملیاتی جزیره مجنون تفحص شده است.

با احتساب این شهید گمنام تعداد شهدای گمنام شهرستان لنگرود به 10 شهید رسید.

http://uupload.ir/files/dgx9_0_(1).jpg

http://uupload.ir/files/52ne_0_(2).jpg

http://uupload.ir/files/dpn2_0_(3).jpg

http://uupload.ir/files/gd22_0_(4).jpg

http://uupload.ir/files/l1a0_0_(5).jpg

http://uupload.ir/files/7dq2_0_(6).jpg

http://uupload.ir/files/0bd5_0_(7).jpg

http://uupload.ir/files/ww11_0_(8).jpg

http://uupload.ir/files/muq_0_(9).jpg

http://uupload.ir/files/ghpf_0_(10).jpg

http://uupload.ir/files/0qrs_0_(11).jpg

http://uupload.ir/files/x3sk_0_(12).jpg

http://uupload.ir/files/gb4b_0_(13).jpg

http://uupload.ir/files/4d1c_0_(14).jpg

http://uupload.ir/files/f15k_0_(15).jpg

http://uupload.ir/files/d11q_0_(16).jpg

http://uupload.ir/files/i7ki_0_(17).jpg

http://uupload.ir/files/xh6s_0_(18).jpg

http://uupload.ir/files/r8dh_0_(19).jpg

http://uupload.ir/files/pqtr_0_(20).jpg

http://uupload.ir/files/r98_0_(21).jpg

http://uupload.ir/files/9ux_0_(22).jpg