چه تخلفاتی علاوه بر جریمه منجر به توقیف وسایل نقلیه خواهند شد؟
چه تخلفاتی علاوه بر جریمه منجر به توقیف وسایل نقلیه خواهند شد؟
برای برخی تخلفات رانندگی فقط جریمه تعیین می‌شود، اما تخلفاتی هم وجود دارد که علاوه بر جریمه، به توقیف وسیله نقلیه نیز منجر می‌شود. تخلفات راهنمایی و رانندگی درجات مختلفی دارد و به همین دلیل، واکنش پلیس در برابر آن‌ها همیشه یکسان نیست. برای برخی از تخلفات فقط جریمه تعیین می‌شود، اما تخلفاتی هم وجود دارد که علاوه بر جریمه، به توقیف وسیله نقلیه نیز منجر می‌شود.

به گزارش خزرآنلاین، برای برخی تخلفات رانندگی فقط جریمه تعیین می‌شود، اما تخلفاتی هم وجود دارد که علاوه بر جریمه، به توقیف وسیله نقلیه نیز منجر می‌شود. تخلفات راهنمایی و رانندگی درجات مختلفی دارد و به همین دلیل، واکنش پلیس در برابر آن‌ها همیشه یکسان نیست. برای برخی از تخلفات فقط جریمه تعیین می‌شود، اما تخلفاتی هم وجود دارد که علاوه بر جریمه، به توقیف وسیله نقلیه نیز منجر می‌شود.

بنا بر ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اگر متخلف ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ برگ جریمه، جریمه مربوط را پرداخت نکند، پلیس راهور با اخطار کتبی به او ابلاغ می‌کند که یک ماه برای پرداخت جریمه مهلت دارد. در صورتی که این مهلت به پایان برسد و متخلف باز هم جریمه را نپردازد، گواهی‌نامه او ضبط و نیز پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه راهنمایی و رانندگی توقیف می‌شود. حال اگر مبلغ جریمه یک خودرو به یک میلیون تومان برسد، راهنمایی و رانندگی موظف است، مراتب را به مالک خودرو اعلام کند. اگر او دز یک ماه از تاریخ ابلاغ، جریمه خود را پرداخت نکند، راهنمایی و رانندگی تا زمان پرداخت جریمه، خودروی او را توقیف خواهد کرد.

طبق ماده ۹ این قانون رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهی‌نامه، کارت خودرو، بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و نیز برگه معاینه فنی (برای خودرو‌هایی که بیش از پنج سال از تولید آن‌ها می‌گذرد) به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمایی و رانندگی آن را ارایه کنند. اگر مأموران شاهد تخلفی از راننده باشند، معمولاً این مدارک را از او مطالبه می‌کنند. حال اگر راننده هیچ‌کدام از مدارک ذکرشده را همراه خود نداشته باشد، مأموران راهنمایی و رانندگی می‌توانند تا زمان ارایه مدارک، خودرو را متوقف کنند.

مطابق بند الف. ماده ۱۰ قانون پیش‌گفته، اگر وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه به تعمیرگاه اعزام می‌شود.

رانندگی بدون پروانه مطابق ماده ۷۲۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی جرم است و برای بار اول جزای نقدی و برای دفعات بعد، مجازات حبس دارد. این است که بند ج. ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مقرر کرده اگر شخصی بدون داشتن گواهی‌نامه رانندگی کند، وسیله نقلیه متوقف شده و راننده به مرجع قضایی معرفی می‌شود. باید توجه داشت در مواردی که انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است، حسب مورد به نزدیک‌ترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می‌یابد. پرداخت هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می‌شود، حسب مورد بر عهده متخلف، مالک، متصرف یا قائم‌مقام قانونی آنان خواهد بود؛ بنابراین، در صورت توقیف وسایل نقلیه، برای ترخیص لازم است همه جریمه‌ها پرداخت شده و مفاصاحساب تسلیم و اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضایی نیز ارایه شود. همچنین اگر احتمال قوی در خصوص عدم مالکیت راننده وجود داشته باشد، ارایه مدارکی که اثبات‌کننده مالکیت باشد نیز ضروری است.