جشن بزرگ میلاد امام رضا (ع) در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب برگزار شد
جشن بزرگ میلاد امام رضا (ع) در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب برگزار شد
خزر: به مناسبت میلاد امام رضا(ع) سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت با همکاری کانون جوانان رضوی و هیئت خادمین الرضا (ع) رشت، جشن بزرگ میلاد امام رضا (ع) را با حضور اعضای شورای اسلامی، شهردار رشت و جمعی از مدیران شهری با رعایت پروتکل بهداشتی برگزارکرد.