اطلاعیه مهم و فوری: ارسال پیامك به مشتركین پرمصرف
اطلاعیه مهم و فوری: ارسال پیامك به مشتركین پرمصرف
خزر: به منظور کنترل و کاهش مصرف برق و همچنین جلوگیری از بروز خاموشی و آسیب دیدن تجهیزات مشترکین، از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان به مشترکین پیامک ارسال خواهد شد.

به گزارش خزرآنلاین، مشترک گرامی، همانطور که مستحضرید، شبکه های توزیع نیروی برق در روزهای گرم سال به دلیل افزایش دما و کاربرد وسایل پرمصرفی چون کولر، متحمل فشار زیادی هستند. از این رو، به منظور کنترل و کاهش مصرف برق و همچنین جلوگیری از بروز خاموشی و آسیب دیدن تجهیزات مشترکین، از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان به مشترکین پیامک ارسال خواهد شد.

بدیهی است پیامکهای مزبور برای مناطقی است که در مرز هشدار قرار دارند.